خانه 2017-09-06T21:15:39+00:00
دندانپزشکی ایمپلنت واژه نامه

ICOI‏ در مقایسه با سایر سازمان های ایمپلنت ، فرصت های آموزشی مدون بیشتری در زمینه ایمپلنت ارائه ‏می نماید.اعضای ما برای یادگیری روش های ایمپلنت و افزودن این رشته به تخصص های خود به سرعت از ‏کمک های ما برخوردار خواهند بود. ‏

هم اکنون عضو ‏ICOI‏ شوید!‏
هم اکنون عضو ‏ICOI‏ شوید!‏

برخی از وقایع اخیر ما

همواره ماموریت اصلی ‏ICOI‏ آموزش جهانی همه اعضای تیم ایمپلنت با بالاترین کیفیت آموزشی علمی و ‏عملی است. این آموزش ها عبارتند از آموزش پروتز، جراحی، فنی یا آموزش کل تیم دندانپزشکی.‏