หน้าหลัก 2017-07-25T16:20:31+00:00

สมาคมทันตกรรมรากเทียมสากล (International Congress of Oral Implantologists: ICOI) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ด้านทันตกรรมรากเทียมให้แก่สมาชิกร่วมวิชาชีพทุกคน เพื่อที่จะสามารถมอบบริการทันตกรรมที่ดียิ่งขึ้นให้แก่สังคม ICOI ไม่ได้เป็นแค่องค์กรทันตกรรมรากเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นสถาบันการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องด้านทันตกรรมรากเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ICOI มอบโอกาสมากมายในด้านการศึกษาต่อเนื่องทางทันตกรรมรากเทียม สมาชิกของเราจะได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านทันตกรรมรากเทียม

เข้าร่วม ICOI!
เข้าร่วม ICOI!

กิจกรรมล่าสุดของเราบางส่วน

พันธกิจหลักของ ICOI คือ การให้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงในสาขาวิชาชีพทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิกทั่วโลก