Trang chủ 2017-07-25T16:22:41+00:00

ICOI cung cấp nhiều cơ hội đào tạo thường xuyên về cấy ghép hơn bất kỳ tổ chức cấy ghép nào khác, các thành viên của chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tích cực trong việc áp dụng cấy ghép nha khoa vào công việc của họ.

Gia nhập ICOI
Gia nhập ICOI

Một số sự kiện gần đây của chúng tôi

Sứ mệnh chính của ICOI vẫn luôn là cung cấp chương trình đào tạo trên toàn cầu cho toàn bộ đội ngũ nha khoa với chất lượng đào tạo khoa học và thực hành cao nhất.